Trang 1 | Thẻ bài viết "kim-yo-jong"Thẻ bài viết "kim-yo-jong" (1 bài viết) - Trang 1

Kim Yo Jong - người phụ nữ “quyền lực” được kỳ vọng kế vị ở Bắc Triều Tiên 5 tháng trước Kim Yo Jong - người phụ nữ “quyền lực” được kỳ vọng kế vị ở Bắc Triều Tiên

Sau thời gian vắng mặt của Kim Jong Un, thế giới trở nên quan tâm hơn đến cô em gái...