Trang 1 | Thẻ bài viết "kich-cau-du-lich"Thẻ bài viết "kich-cau-du-lich" (1 bài viết) - Trang 1

Tận hưởng mùa hè ở Cam Ranh với những ưu đãi hấp dẫn kích cầu du lịch nội địa 4 tháng trước Tận hưởng mùa hè ở Cam Ranh với những ưu đãi hấp dẫn kích cầu du lịch nội địa

Sau những tháng ngày “ém mình” vì dịch Covid-19, tháng 7 vừa sang, lũ trẻ được nghỉ học là trên...