Trang 1 | Thẻ bài viết "khang-sinh"Thẻ bài viết "khang-sinh" (1 bài viết) - Trang 1

McDonald’s hứa giảm sử dụng kháng sinh trong thịt bò 1 năm trước McDonald’s hứa giảm sử dụng kháng sinh trong thịt bò

McDonald’s cho biết đang có kế hoạch giảm lưu lượng kháng sinh trong thịt bò được sử dụng trong các...