Trang 1 | Thẻ bài viết "khai-thac-cat"Thẻ bài viết "khai-thac-cat" (1 bài viết) - Trang 1

Sau một thập kỷ khai thác tận thu, sông Tiền sông Hậu sạt lở nghiêm trọng 1 năm trước Sau một thập kỷ khai thác tận thu, sông Tiền sông Hậu sạt lở nghiêm trọng

Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu (Trường Đại học Cần Thơ) cho biết, giai đoạn 1998...