Trang 1 | Thẻ bài viết "khach-du-lich"Thẻ bài viết "khach-du-lich" (1 bài viết) - Trang 1

Du lịch Hàn Quốc: Làng cổ không chào đón những vị khách bất lịch sự 1 tháng trước Du lịch Hàn Quốc: Làng cổ không chào đón những vị khách bất lịch sự

Khách du lịch đến làng Bukchon Hanok của Seoul (Hàn Quốc) chỉ được phép tham quan từ 9h đến 17h...