Trang 1 | Thẻ bài viết "jared-kushner"Thẻ bài viết "jared-kushner" (1 bài viết) - Trang 1

Thế giới tuần qua: Khi chính khách “căng dây” giữa trời nóng 3 năm trước Thế giới tuần qua: Khi chính khách “căng dây” giữa trời nóng

Trong khi con rể gặp rắc rối, Tổng thống Trump quyết định đưa Mỹ vào hàng… thiểu số. Bù lại,...