Trang 1 | Thẻ bài viết "ircg"Thẻ bài viết "ircg" (1 bài viết) - Trang 1

Giật mình với tuyên bố của Donald Trump sau vụ không kích của IRCG 7 tháng trước Giật mình với tuyên bố của Donald Trump sau vụ không kích của IRCG

“Tất cả đều ổn”. Đó là tuyên bố được ông Donald Trump đưa ra sau cuộc họp kéo dài một...