Trang 1 | Thẻ bài viết "htc-u12"Thẻ bài viết "htc-u12" (1 bài viết) - Trang 1

HTC U12 không tai thỏ, 2 camera kép ra mắt ngày 23/5 6 tháng trước HTC U12 không tai thỏ, 2 camera kép ra mắt ngày 23/5

HTC đã chia sẻ hình ảnh về thiết bị ra mắt ngày 23/5 mà không khó để nhận ra đó...