Trang 1 | Thẻ bài viết "hot-trend"Thẻ bài viết "hot-trend" (2 bài viết) - Trang 1

“Shine line” góp thêm xu hướng tóc nổi bần bật vào hè 1 năm trước “Shine line” góp thêm xu hướng tóc nổi bần bật vào hè

Xu hướng nhuộm tóc luôn biến đổi theo năm hay theo mùa. Hè về, “shine line” đang là xu hướng...

Hot trend hè 2017: Kính râm, mà chẳng phải kính râm 11 tháng trước Hot trend hè 2017: Kính râm, mà chẳng phải kính râm

Nếu như những năm trước, chúng ta được chứng kiến sự lên ngôi của các loại kính râm như mắt...