Trang 1 | Thẻ bài viết "hang-trung-quoc"


Thẻ bài viết "hang-trung-quoc" (1 bài viết) - Trang 1

Pháo Trung Quốc sản xuất tự khai hỏa khiến 12 binh sĩ Indonesia thương vong 4 tháng trước Pháo Trung Quốc sản xuất tự khai hỏa khiến 12 binh sĩ Indonesia thương vong

Ngày 17/5, một loại pháo phòng không do Trung Quốc sản xuất đã gặp sự cố tự khai hỏa khiến...