Trang 1 | Thẻ bài viết "hang-son-doong"Thẻ bài viết "hang-son-doong" (1 bài viết) - Trang 1

Phát hiện thêm hệ thống hang động bí ẩn, sông ngầm sâu tới 93m tại Sơn Đoòng 1 năm trước Phát hiện thêm hệ thống hang động bí ẩn, sông ngầm sâu tới 93m tại Sơn Đoòng

Không hổ danh là hang động lớn nhất thế giới, Sơn Đoòng vẫn còn rất nhiều bí ẩn con người...