Trang 1 | Thẻ bài viết "giay-mong-nhat-the-gioi"Thẻ bài viết "giay-mong-nhat-the-gioi" (1 bài viết) - Trang 1

Tengujo - giấy mỏng hơn da người dùng bảo quản văn tự cổ 4 tháng trước Tengujo - giấy mỏng hơn da người dùng bảo quản văn tự cổ

Một loại giấy có tên là tengujo, được sản xuất bởi công ty Hidaka Washi, thành lập năm 1949, chuyên...