Trang 1 | Thẻ bài viết "gian-cach-xa-hoi"Thẻ bài viết "gian-cach-xa-hoi" (1 bài viết) - Trang 1

Các buổi hòa nhạc tuân thủ giãn cách xã hội mở cửa trở lại tại Đức 1 tháng trước Các buổi hòa nhạc tuân thủ giãn cách xã hội mở cửa trở lại tại Đức

Các nhà hát của nước Đức đang thận trọng khởi động lại những buổi hòa nhạc trực tiếp. Tất nhiên,...