Trang 1 | Thẻ bài viết "gia-dau-tho-tang"Thẻ bài viết "gia-dau-tho-tang" (1 bài viết) - Trang 1

Giá dầu thô thế giới lập đỉnh, có thể tác động mạnh đến giá xăng dầu Việt Nam 6 tháng trước Giá dầu thô thế giới lập đỉnh, có thể tác động mạnh đến giá xăng dầu Việt Nam

Giá dầu thô thế giới đã lên đỉnh 4 tháng trong sáng nay do lo ngại nguồn cung bị gián...