Trang 1 | Thẻ bài viết "game-online"Thẻ bài viết "game-online" (2 bài viết) - Trang 1

Cái nhìn khác về thể thao điện tử ở Việt Nam 2 năm trước Cái nhìn khác về thể thao điện tử ở Việt Nam

Trước đây, khi nhắc đến game online, nhiều người có thành kiến không hay. Họ cho đó là trò vô...

Nghề stream game: Không đơn giản chỉ là ngồi chơi game 2 năm trước Nghề stream game: Không đơn giản chỉ là ngồi chơi game

Stream game đang là nghề hot, được nhiều bạn trẻ lựa chọn với mong muốn là sự nổi tiếng, công...