Trang 1 | Thẻ bài viết "galaxy-s20-va-galaxy-ultra"Thẻ bài viết "galaxy-s20-va-galaxy-ultra" (1 bài viết) - Trang 1

Bộ ba Galaxy S20 trang bị tính năng 5G cùng một số cải tiến đáng chú ý 1 tháng trước Bộ ba Galaxy S20 trang bị tính năng 5G cùng một số cải tiến đáng chú ý

Dù vẫn ra mắt với 3 phiên bản khác nhau, song Galaxy S20 không có bản cỡ nhỏ kiểu S10e...