Trang 1 | Thẻ bài viết "foxcomm"Thẻ bài viết "foxcomm" (1 bài viết) - Trang 1

Apple chọn Ấn Độ làm giải pháp thay thế Trung Quốc, không phải Việt Nam 6 tháng trước Apple chọn Ấn Độ làm giải pháp thay thế Trung Quốc, không phải Việt Nam

Apple đã quyết định rót 1 tỷ USD để đẩy mạnh sản xuất sản phẩm của hãng, trong đó có...