Trang 1 | Thẻ bài viết "fastfood"Thẻ bài viết "fastfood" (3 bài viết) - Trang 1

Bán pizza và thu về 1 triệu USD chỉ sau hai tháng 1 năm trước Bán pizza và thu về 1 triệu USD chỉ sau hai tháng

Chỉ trong vòng hai tháng, một nhà hàng pizza - phục vụ cho tình yêu với thức ăn nhanh, nhưng...

Những bí mật nhà hàng fast food không chia sẻ với bạn 9 tháng trước Những bí mật nhà hàng fast food không chia sẻ với bạn

Thức ăn nhanh là một loại thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Bởi nó có sẵn...

Nhà tư bản và bất động sản 9 tháng trước Nhà tư bản và bất động sản

Đối với những người ham mê kinh doanh, khởi nghiệp, The Founder hẳn là bộ phim gây cảm hứng khi...