Trang 1 | Thẻ bài viết "du-lich-mua-mua-bao"Thẻ bài viết "du-lich-mua-mua-bao" (2 bài viết) - Trang 1

5 “nguyên tắc vàng” khi đi du lịch mùa mưa bão 2 năm trước 5 “nguyên tắc vàng” khi đi du lịch mùa mưa bão

Nhiều người tránh du lịch mùa mưa bão như tránh tà. Nhưng chẳng ai có thể biết được chuyến đi...

Huế mùa vắng những cơn mưa! 1 năm trước Huế mùa vắng những cơn mưa!

Nhiều người nói vui rằng, Huế khi mùa mưa đến chỉ mưa 1 lần, một lần kéo dài cả 3...