Trang 1 | Thẻ bài viết "doanh-nghiep-xa-hoi"Thẻ bài viết "doanh-nghiep-xa-hoi" (3 bài viết) - Trang 1

Doanh nghiệp xã hội, hướng đi nhân văn của một thế hệ khởi nghiệp 3 năm trước Doanh nghiệp xã hội, hướng đi nhân văn của một thế hệ khởi nghiệp

Doanh nghiệp xã hội đã không còn là khái niệm xa lạ đối với cộng đồng khởi nghiệp ở Việt...

4 diễn viên Hollywood làm bánh cứu người 1 năm trước 4 diễn viên Hollywood làm bánh cứu người

Bốn diễn viên Hollywood đã xây dựng một quầy thực phẩm với doanh số tăng vọt và tác động toàn...

Doanh nghiệp xã hội vượt lên “giông tố” 1 năm trước Doanh nghiệp xã hội vượt lên “giông tố”

Là một loại hình doanh nghiệp còn khá mới tại Việt Nam, doanh nghiệp xã hội (SIB) tuy phát triển...