Trang 1 | Thẻ bài viết "doanh-nghiep-gia-dinh"Thẻ bài viết "doanh-nghiep-gia-dinh" (4 bài viết) - Trang 1

Tôn vinh và tri ân Doanh nhân Gia đình Việt Nam 3 năm trước Tôn vinh và tri ân Doanh nhân Gia đình Việt Nam

Chiều ngày 24/6, chương trình “Lễ kỷ niệm 3 năm này thành lập Hội đồng Doanh nhân & Gia đình...

Chuyên nghiệp hóa doanh nghiệp gia đình: Còn quá nhiều việc phải làm 3 năm trước Chuyên nghiệp hóa doanh nghiệp gia đình: Còn quá nhiều việc phải làm

Cùng với quá trình phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp gia đình đang ngày càng...

Chuyển giao quyền lực - thách thức lớn trong doanh nghiệp gia đình 3 năm trước Chuyển giao quyền lực - thách thức lớn trong doanh nghiệp gia đình

Doanh nghiệp gia đình (DNGĐ) càng phát triển lâu dài thì việc đào tạo lực lượng kế thừa, kinh nghiệm...

Cần có chiến lược, tầm nhìn khi xây dựng kế hoạch, chuyển giao doanh nghiệp gia đình 1 năm trước Cần có chiến lược, tầm nhìn khi xây dựng kế hoạch, chuyển giao doanh nghiệp gia đình

Sáng ngày 25/6, Diễn đàn Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam 2019 với chủ đề Thực trạng và giải pháp...