Trang 1 | Thẻ bài viết "di-san"Thẻ bài viết "di-san" (5 bài viết) - Trang 1

Thâm trầm nét vàng son trên gỗ 1 năm trước Thâm trầm nét vàng son trên gỗ

​Lần đầu tiên, Bảo tàng Lịch sử quốc gia giới thiệu, trưng bày bộ sưu tập đồ gỗ sơn son...

Chút lưu luyến còn sót lại trong những di sản Tây Bắc đang mất dần 10 tháng trước Chút lưu luyến còn sót lại trong những di sản Tây Bắc đang mất dần

Triển lãm “Di sản vô giá” trưng bày 35 bức ảnh chụp chân dung người dân tộc thiểu số ở...

Di sản châu Âu đến Việt Nam 9 tháng trước Di sản châu Âu đến Việt Nam

Sự kiện “Những ngày di sản châu Âu” sẽ được tổ chức và mở cửa đón công chúng ở Việt...

Khám phá ký ức chung 100 năm di sản Việt – Pháp 6 tháng trước Khám phá ký ức chung 100 năm di sản Việt – Pháp

Nhằm chia sẻ tới công chúng hành trình gìn giữ di sản ký ứng chung là tài liệu lưu trữ...

Nhìn lại dấu ấn hành trình di sản chung Việt - Pháp 6 tháng trước Nhìn lại dấu ấn hành trình di sản chung Việt - Pháp

Trong dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt, công chúng có dịp tham...