Trang 1 | Thẻ bài viết "dekopon"Thẻ bài viết "dekopon" (1 bài viết) - Trang 1

Hành trình “nổi tiếng” của trái cam Sumo từ Nhật sang Mỹ 1 tuần trước Hành trình “nổi tiếng” của trái cam Sumo từ Nhật sang Mỹ

Khoảng 9 năm trước, Khi Jerry Callahan lần đầu tiên được ăn trái Sumo Citrus của Nhật Bản, anh đã...