Trang 1 | Thẻ bài viết "de-nhat-phu-nhan"Thẻ bài viết "de-nhat-phu-nhan" (2 bài viết) - Trang 1

Tân Đệ nhất phu nhân nước Pháp phá cách thời trang chính trị 3 năm trước Tân Đệ nhất phu nhân nước Pháp phá cách thời trang chính trị

Brigitte Trogneux được biết đến không chỉ là phu nhân của Tổng thống trung dung, ôn hòa Emmanuel Macron, mà...

Đệ nhất phu nhân Pháp thương tiếc Đệ nhất phu nhân Mỹ 2 năm trước Đệ nhất phu nhân Pháp thương tiếc Đệ nhất phu nhân Mỹ

Melania Trump “không thể làm gì cả”, Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Pháp, than vãn.