Trang 1 | Thẻ bài viết "dau-thai"Thẻ bài viết "dau-thai" (2 bài viết) - Trang 1

Người dân Hà Nội mệt mỏi xếp hàng chờ lấy nước sạch 11 tháng trước Người dân Hà Nội mệt mỏi xếp hàng chờ lấy nước sạch

Chiều tối và đêm ngày 15/10, người dân tại nhiều khu dân cư, khu đô thị đã phải chen chúc,...

Người dân chen chân mua nước khoáng bởi nỗi lo nước sạch nhiễm styren 11 tháng trước Người dân chen chân mua nước khoáng bởi nỗi lo nước sạch nhiễm styren

Ngày 15-16/10, người dân tại nhiều quận Hà Nội có sử dụng nước cấp từ Công ty Cổ phần Nước...