Trang 1 | Thẻ bài viết "dau-gia"Thẻ bài viết "dau-gia" (1 bài viết) - Trang 1

Chai Whisky đắt nhất thế giới có giá bán 36 tỷ đồng 2 năm trước Chai Whisky đắt nhất thế giới có giá bán 36 tỷ đồng

Chai whisky đắt nhất thế giới đã được bán với giá 1,2 triệu Bảng (36 tỷ đồng) tại Christie's ở...