Trang 1 | Thẻ bài viết "dao-tau"Thẻ bài viết "dao-tau" (1 bài viết) - Trang 1

Carlos Ghosn đào tẩu: “Bàn tay” của cựu đặc nhiệm Mỹ và chiếc thùng đựng nhạc cụ 3 tháng trước Carlos Ghosn đào tẩu: “Bàn tay” của cựu đặc nhiệm Mỹ và chiếc thùng đựng nhạc cụ

Vài ngày sau khi cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đã có cuộc đào tẩu ngoạn mục từ Nhật Bản...