Trang 1 | Thẻ bài viết "dao-son-cha"Thẻ bài viết "dao-son-cha" (1 bài viết) - Trang 1

Đảo Sơn Chà xứ Huế: nơi mây mù xứ Bắc, nắng ấm phương Nam 1 năm trước Đảo Sơn Chà xứ Huế: nơi mây mù xứ Bắc, nắng ấm phương Nam

ĐảoSơn Chà còn được gọi với nhiều cái tên khác như: Hòn Sơn Trà, Cù Lao Hàn, Hòn Chảo… Đây...