Trang 1 | Thẻ bài viết "dakar-rally"Thẻ bài viết "dakar-rally" (1 bài viết) - Trang 1

Cảnh tượng ngoạn mục cuộc đua tử thần Dakar Rally nhìn từ trên cao 2 năm trước Cảnh tượng ngoạn mục cuộc đua tử thần Dakar Rally nhìn từ trên cao

Dakar Rally là một cuộc đua off-road kéo dài trong nhiều tuần đầy thử thách, vút qua những phong cảnh...