Trang 1 | Thẻ bài viết "daegu"Thẻ bài viết "daegu" (1 bài viết) - Trang 1

Samsung tạm dừng hoạt động một nhà máy vì virus nCoV 7 tháng trước Samsung tạm dừng hoạt động một nhà máy vì virus nCoV

Samsung đã tạm dừng hoạt động nhà máy sản xuất điện thoại cao cấp của Samsung tại thành phố Gumi...