Trang 1 | Thẻ bài viết "cuoc-song-hien-dai"Thẻ bài viết "cuoc-song-hien-dai" (2 bài viết) - Trang 1

Cuộc sống hiện đại qua góc nhìn của những bức tranh biếm họa 1 năm trước Cuộc sống hiện đại qua góc nhìn của những bức tranh biếm họa

Nghệ sĩ Ba Lan Pawel Kuczynsk luôn tạo ra rất nhiều tác phẩm tranh biếm họa ý nghĩa và sâu...

“Mặt nạ” 1 năm trước “Mặt nạ”

Dự án SUN Project, đứng đầu là nghệ sĩ Mimi N, đã khắc họa nên vô số mặt nạ mà...