Trang 1 | Thẻ bài viết "cong-nghe-giao-duc"Thẻ bài viết "cong-nghe-giao-duc" (2 bài viết) - Trang 1

Nếu ai cũng là nhà giáo dục thì con em chúng ta sẽ… lĩnh đủ 2 năm trước Nếu ai cũng là nhà giáo dục thì con em chúng ta sẽ… lĩnh đủ

Trong thời gian qua, mạng xã hội xôn xao về cách dạy học theo sách Công nghệ giáo dục của...

Startup giáo dục Byju's: “Lặng lẽ” trở thành kỳ lân 1 năm trước Startup giáo dục Byju's: “Lặng lẽ” trở thành kỳ lân

Byju Raveendran có hạt giống ý tưởng đầu tiên về giáo dục khi còn dạy kèm giúp nhiều học sinh...