Trang 1 | Thẻ bài viết "chu-tich-nancy-pelosi"Thẻ bài viết "chu-tich-nancy-pelosi" (2 bài viết) - Trang 1

Trump cho soạn thảo tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm vượt mặt Hạ viện 1 năm trước Trump cho soạn thảo tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm vượt mặt Hạ viện

Nội bộ Hoa Kỳ ngày càng rối ren khi Tổng thống và Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát...

Tổng thống Trump bị Hạ viện ngăn phát động chiến tranh với Iran 2 tháng trước Tổng thống Trump bị Hạ viện ngăn phát động chiến tranh với Iran

Trước nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Iran, Hạ viện Hoa Kỳ đã...