Trang 1 | Thẻ bài viết "chong-o-nhiem-moi-truong"Thẻ bài viết "chong-o-nhiem-moi-truong" (1 bài viết) - Trang 1

Biến quần áo cũ thành bộ đồ hợp thời “dễ như ăn kẹo” 1 tháng trước Biến quần áo cũ thành bộ đồ hợp thời “dễ như ăn kẹo”

Ngành công nghiệp thời trang đang góp phần làm ô nhiễm môi trường trầm trọng, bởi vậy, vứt quần áo...