Trang 1 | Thẻ bài viết "chien-tranh-vung-vinh"Thẻ bài viết "chien-tranh-vung-vinh" (2 bài viết) - Trang 1

Ngoại trưởng MikePompeo có thể phải điều trần sau vụ hạ sát tướng Iran 7 tháng trước Ngoại trưởng MikePompeo có thể phải điều trần sau vụ hạ sát tướng Iran

Phiên điều trần do Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ lên kế hoạchdự kiến diễn ra vào ngày 14/1....

Giật mình với tuyên bố của Donald Trump sau vụ không kích của IRCG 7 tháng trước Giật mình với tuyên bố của Donald Trump sau vụ không kích của IRCG

“Tất cả đều ổn”. Đó là tuyên bố được ông Donald Trump đưa ra sau cuộc họp kéo dài một...