Trang 1 | Thẻ bài viết "chernobyl"Thẻ bài viết "chernobyl" (1 bài viết) - Trang 1

Khám phá Slavutych - thành phố được sinh ra từ vụ nổ Chernobyl 10 tháng trước Khám phá Slavutych - thành phố được sinh ra từ vụ nổ Chernobyl

Slavutych, thành phố thuộc Ukraine là khu vực tái định cư cho công nhân sống gần nhà máy Chernobyl. Tại...