Trang 1 | Thẻ bài viết "che-khoai-deo"Thẻ bài viết "che-khoai-deo" (1 bài viết) - Trang 1

Chè khoai lang dẻo – đậu đen nóng hổi cho ngày thu se lạnh 8 tháng trước Chè khoai lang dẻo – đậu đen nóng hổi cho ngày thu se lạnh

Những ngày cuối thu se lạnh, món chè khoai lang dẻo với đậu đen nóng hổi cho cảm giác ấm...