Trang 1 | Thẻ bài viết "chay-no-pin"Thẻ bài viết "chay-no-pin" (2 bài viết) - Trang 1

Điện thoại chạy bằng... nước sắp thành hiện thực 10 tháng trước Điện thoại chạy bằng... nước sắp thành hiện thực

Sau ôtô, đến lượt điện thoại cũng có thể hoạt động không ngừng nghỉ chỉ với nước sôi và đá...

Vừa sạc vừa dùng điện thoại - treo tính mạng mình trên đầu dây sạc 7 tháng trước Vừa sạc vừa dùng điện thoại - treo tính mạng mình trên đầu dây sạc

Sau một ngày làm việc mệt nhoài, với nhiều người, buổi tối nằm nghỉ ngơi, cầm điện thoại và lướt...