Trang 1 | Thẻ bài viết "carlos-ghosn"Thẻ bài viết "carlos-ghosn" (2 bài viết) - Trang 1

Carlos Ghosn đào tẩu: “Bàn tay” của cựu đặc nhiệm Mỹ và chiếc thùng đựng nhạc cụ 3 tháng trước Carlos Ghosn đào tẩu: “Bàn tay” của cựu đặc nhiệm Mỹ và chiếc thùng đựng nhạc cụ

Vài ngày sau khi cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đã có cuộc đào tẩu ngoạn mục từ Nhật Bản...

Carlos Ghosn không nguy hiểm bằng chính bản thân Nissan 2 tháng trước Carlos Ghosn không nguy hiểm bằng chính bản thân Nissan

Những thách thức kinh doanh của Nissan không chỉ là chuyện “trà dư tửu hậu”, theo Financial Times.