Trang 1 | Thẻ bài viết "cam-bien-van-tay"Thẻ bài viết "cam-bien-van-tay" (2 bài viết) - Trang 1

Apple phát triển cảm biến vân tay siêu âm thay vì quang học 1 năm trước Apple phát triển cảm biến vân tay siêu âm thay vì quang học

Thay vì nhúng cảm biến vân tay quang học dưới màn hình như cách Vivo, Huawei, Xiaomi đã làm, Apple...

Apple tham gia cuộc đua smartphone có cảm biến vân tay 3D dưới màn hình 9 tháng trước Apple tham gia cuộc đua smartphone có cảm biến vân tay 3D dưới màn hình

Cuộc đua smartphone trang bị cảm biến vân tay 3D dưới màn hình thêm quyết liệt khi Apple đã có...