Trang 1 | Thẻ bài viết "cam-bien-van-tay"Thẻ bài viết "cam-bien-van-tay" (1 bài viết) - Trang 1

Apple phát triển cảm biến vân tay siêu âm thay vì quang học 1 tháng trước Apple phát triển cảm biến vân tay siêu âm thay vì quang học

Thay vì nhúng cảm biến vân tay quang học dưới màn hình như cách Vivo, Huawei, Xiaomi đã làm, Apple...