Trang 1 | Thẻ bài viết "buring-sun"Thẻ bài viết "buring-sun" (1 bài viết) - Trang 1

Nhìn lại bê bối gây chấn động của Seungri từ đầu năm 2019 1 năm trước Nhìn lại bê bối gây chấn động của Seungri từ đầu năm 2019

Liên tục bê bối chồng bê bối như: tàng trữ buôn bán chất gây nghiện, môi giới mại dâm, trốn...