Trang 1 | Thẻ bài viết "benh-vien"



Thẻ bài viết "benh-vien" (2 bài viết) - Trang 1

Hành trình 30 năm thành lập của bệnh viện Tim mạch Việt Nam 1 năm trước Hành trình 30 năm thành lập của bệnh viện Tim mạch Việt Nam

Với bề dày kinh nghiệm, bệnh viện Tim mạch Việt Nam mỗi năm can thiệp tim mạch cho 12.000 bệnh...

Thêm 11 ca nhiễm nCoV cộng đồng, Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội 5 tháng trước Thêm 11 ca nhiễm nCoV cộng đồng, Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội

11 ca dương tính nCoV mới nhất đều là người ở Đà Nẵng, bao gồm 4 nhân viên y tế...