Trang 1 | Thẻ bài viết "benh-ung-thu"Thẻ bài viết "benh-ung-thu" (1 bài viết) - Trang 1

Trà nóng tăng nguy cơ ung thư thực quản ở người nghiện thuốc lá, rượu 1 tuần trước Trà nóng tăng nguy cơ ung thư thực quản ở người nghiện thuốc lá, rượu

Reuters đã đăng tải thông tin về nghiên cứu mới của Trung Quốc. Theo đó, uống trà đang quá nóng...