Trang 1 | Thẻ bài viết "bao-so-5"Thẻ bài viết "bao-so-5" (1 bài viết) - Trang 1

Việt Nam vừa thoát bão số 5 lại bị siêu bão Mangkhut uy hiếp 9 tháng trước Việt Nam vừa thoát bão số 5 lại bị siêu bão Mangkhut uy hiếp

Biển Đông liên tục dậy sóng khi bị quần thảo bởi nhiều cơn bão liên tiếp. Trong khi hoàn lưu...