Trang 1 | Thẻ bài viết "bao-michael"Thẻ bài viết "bao-michael" (2 bài viết) - Trang 1

Miền Nam nước Mỹ bị cơn bão mạnh nhất thế kỷ tàn phá 8 tháng trước Miền Nam nước Mỹ bị cơn bão mạnh nhất thế kỷ tàn phá

Bang Florida đã phải hứng chịu cơn bão mạnh nhất thế kỷ tấn công vào khu vực này có tên...

Sức tàn phá khủng khiếp của bão Michael 8 tháng trước Sức tàn phá khủng khiếp của bão Michael

Bão Michael đã đổ bộ vào vào Thành phố Panama và Mexico Beach ở Panhandle của Florida giữa tuần qua....