Trang 1 | Thẻ bài viết "assistant"Thẻ bài viết "assistant" (1 bài viết) - Trang 1

Apple thôi mặc định giọng nữ cho Siri 1 tuần trước Apple thôi mặc định giọng nữ cho Siri

Apple sẽ dừng mặc định giọng của Siri để người dùng có thể tùy chọn giọng nữ hoặc nam khi...