Trang 1 | Thẻ bài viết "anh-dep-ve-ha-noi"Thẻ bài viết "anh-dep-ve-ha-noi" (1 bài viết) - Trang 1

Hà Nội thời xa vắng 1 năm trước Hà Nội thời xa vắng

Trong những năm 1980-1990, nhiếp ảnh gia người Mỹ William E. Crawford đã ghi lại nhiều bức ảnh về cuộc...