Trang 1 | Thẻ bài viết "alexa"Thẻ bài viết "alexa" (2 bài viết) - Trang 1

Nghe nhạc không giới hạn với hoa tai Swings 2 năm trước Nghe nhạc không giới hạn với hoa tai Swings

Một trong những nhược điểm lớn nhất của tai nghe không dây là dễ bị rơi khi đang sử dụng....

Apple thôi mặc định giọng nữ cho Siri 1 tuần trước Apple thôi mặc định giọng nữ cho Siri

Apple sẽ dừng mặc định giọng của Siri để người dùng có thể tùy chọn giọng nữ hoặc nam khi...