Trang 1 | Thẻ bài viết "a16-bionic"Thẻ bài viết "a16-bionic" (1 bài viết) - Trang 1

Apple ra mắt A16 Bionic kiến trúc 4nm năm 2022 3 ngày trước Apple ra mắt A16 Bionic kiến trúc 4nm năm 2022

Apple đang đẩy nhanh tiến độ phát triển chip để hướng đến mục tiêu tiếp tục dẫn đầu trên thị...