Ra mắt Mạng kết nối Doanh nhân ViệtRa mắt Mạng kết nối Doanh nhân Việt

P.V 0:6 8/12/2017

Ngày 7/12, Mạng kết nối Doanh nhân Việt (Vietnam Entrepreneurs Networks) đã chính thức được ra mắt.

Đại diện các hiệp hội câu lạc bộ nhận chứng nhận và thẻ hội viên Mạng kết nối Doanh nhân Việt

Nằm trong khuôn khổ của “Diễn đàn doanh nghiệp 2018: Thích ứng trong môi trường kinh tế đang biến đổi”. Lễ ra mắt Mạng kết nối Doanh nhân Việt (Vietnam Entrepreneurs Networks) đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tại Việt Nam.

Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn – Tổng biên tập Báo Diễn đàn doanh nghiệp cho biết, Mạng kết nối Doanh nhân Việt (Vietnam Entrepreneurs Networks) ra đời nhằm kết nối, gắn kết các cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, tạo cơ hội để các thành viên giao lưu, trao đổi, tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm và hợp tác trong các hoạt động: quản trị, kinh doanh, thực hiện chính sách pháp luật, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, quan hệ công chúng, phát triển khởi nghiệp...

Đối tượng kết nối gồm các tổ chức doanh nghiệp, hoặc dịch vụ doanh nghiệp, các mạng lưới khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp (hoặc người đang điều hành doanh nghiệp), nhà quản lý, các chuyên gia…

Thành viên của mạng kết nối Doanh nhân Việt Nam được tham gia tất cả các hoạt động của Mạng kết nối Doanh nhân Việt; Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Điều hành Mạng kết nối Doanh nhân Việt; Được thảo luận về các công việc của Mạng kết nối Doanh nhân Việt; Được phát biểu ý kiến, quảng bá thông tin tới cộng đồng thông qua các chương trình hoạt động của Mạng kết nối Doanh nhân Việt…

Hoạt động của Mạng kết nối Doanh nhân Việt dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển họat động chung của Mạng kết nối Doanh nhân Việt.

Ông Phạm Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn, không chỉ báo chí đồng hành mà cộng đồng doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng báo Diễn đàn Doanh nghiệp trong việc phát triển Mạng kết nối Doanh nhân Việt.

Mạng kết nối Doanh nhân Việt chủ động tiến hành các hoạt động và chịu sự quản lý của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp về mặt tuân thủ luật pháp.

Mạng do Ban Điều hành triển khai hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận.  Hoạt động của Mạng kết nối Doanh nhân Việt dựa theo phương hướng đã đề ra và theo đúng Điều lệ, mang tính chất tự nguyện.

Theo kế hoạch, Hội nghị thành viên Mạng kết nối Doanh nhân Việt sẽ họp hai năm một lần để cử Ban Điều hành, đề ra phương hướng hoạt động cho Mạng kết nối Doanh nhân Việt. Ngoài ra, khi cần thiết, Ban Điều hành có thể triệu tập Hội nghị bất thường.

Ban Điều hành Mạng kết nối Doanh nhân Việt gồm: 02 Đồng Trưởng ban và các Phó Trưởng ban (Phân theo lĩnh vực hoạt động hoặc địa bàn hành chính). Ban Điều hành có nhiệm vụ đề ra và điều hành toàn bộ các hoạt động của Mạng kết nối Doanh nhân Việt.


P.V